แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - zip

1


       เมื่อวันที่ 26 พ.ย.54 นายภูมินทร์ วรปัญญา ได้เดินทางมาเปิดศูนย์ประสานงาน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ภูมินทร์ วรปัญญา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ฐานิสร์ เทียนทอง) และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์) ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ครั้งนี้ก็เพื่อประสานงาน กำกับ สั่งการแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นตัวกลางในการประสานงานความช่วยเหลือกับทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องช่วยเหลือประชาชนด่วนที่สุด

บรรยากาศพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน
[/b][/size]2


พิธีส่งมอบสุขาเคลื่อนที่ให้กับกองทัพบอก ณ .ค่ายเสนาณรงค์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคกลางและภาคใต้บางพื้นที่


      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 มีพิธีส่งมอบให้กับกองทัพบอก ณ .ค่ายเสนาณรงค์ฯ เวลา13.30 น. โดยพันเอก ธานินทร์  สุวรรรณคดี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42  เป็นตัวแทนกองทัพบกเป็นผู้รับมอบ สุขาเคลื่อนที่ 1 หลัง  สุขาลอยน้ำ 15 หลัง และเรือ สัมภาระ 1 หลัง       โครงการ "ธารน้ำใจชาวใต้" โดยการริเริ่มของ หจก.บำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่ง โดยนายสุเทพ  กิตติพร้อมพงษ์  ร่วมกับ สถานีวิทยุ ยัวร์.เอฟ.เอ็ม.108 หาดใหญ่ ได้จัดทำ สุขาเคลื่อนที่ สุขาลอยน้ำ และเรือสำหรับขนสัมภาระ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคกลางและภาคใต้บางพื้นที่  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2554  ณ.โรงงานของ หจก.บำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่ง บ้านควนจง ทางไปนาหม่อม       โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักธุระกิจ ผู้ค้าขาย ประชาชน ชาวสงขลาและหาดใหญ่  ได้ร่วมกันบริจาค ทั้งเป็นสิ่งของและเงิน เป็นจำนวนหนึ่ง  และได้รับการสนับสนุนการร่วมจัดสร้าง โดยกลุ่มประชาชน จิตอาสาทั่วไปของจังหวัดสงขลา ไปร่วมกันจัดทำ

3


       วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงเรียนญาลันนันบารู ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พันเอกสุวรรณ เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน"ญาลันนันบารู" รุ่นที่ ๓๕๐ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว      การฝึกอบรมค่ายเยาวชน "ญาลันนันบารู ทางสายใหม่" รุ่นที่ ๓๕๐  ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวม ๗ วัน ๖ คืน ณ โรงเรียนญาลันนันบารู มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๔๓ คน ประกอบด้วย จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเยาวชนเหล่านี้มีความสมัครใจเข้ารับการอบรมเพื่อเอาชนะยาเสพติดด้วยตนเองตามคำแนะนำแนวทางที่ถูกต้องของเยาวชนญาลันนันบารูที่ผ่านการอบรมมาแล้ว โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด, ความดีสากล และวิชาศาสนากับยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเดินสายใหม่ของเยาวชนไปสู่ความศรัทธาทางด้านศาสนาให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุดของโครงการ       ทั้งนี้ โครงการญาลันนันบารู โดยศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี  ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๓๕๐ รุ่น จำนวนกว่า ๒๐,๐๐๐ คน โดยเป็นการนำผู้เสพ/กลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจ เข้าสู่ระบบบำบัดแบบครบวงจร ให้สามารถเลิกเสพยาเสพติด และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างปกติสุข

4
        เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เหล่าข้าราชบริพารหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ สทท.สงขลา (ช่อง 11)นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร


รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัด
ท่านปลัดจังหวัด อัยการหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
5
ศูนย์การค้าไดอาน่า ร่วมกับพี่น้องชาวหาดใหญ่มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางครอบครัวข่าว3
      เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 คุณจุ้มจิ้ม - วรนันท์ จันทรัศมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินที่ชาวหาดใหญ่ร่วมกันบริจาค ร่วมสบทบทุนกับครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 345,000 บาท โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และคุณพิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ และพิธีรายการแจ๋ว เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์


        ทั้งนี้ จำนวนเงินทั้งหมดที่นำไปสบทบทุนร่วมกับครอบครัวข่าว 3 มีดังนี้
1. ยอดขาย 1% ของเดือนตุลาคมของบริษัทฯ
2. คะแนน D-Card ของลูกค้า 50 คะแนน มีค่า 5 บาท
3. เงินจากการตั้งกล่องรับบริจาค
4. จากกลุ่มทายาทธุรกิจบัวหลวงทะเลใต้ (BBL NEW GEN) ซึ่งเป็นกลุ่มทายาทนักธุรกิจชื่อดังของเมืองหาดใหญ่

         ศูนย์การค้าไดอาน่า ขอเป็นตัวแทนกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยเงินทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับครอบครัวข่าว 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ
6


    ภาพบรรกาศการเข้าร่วมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่พร้อมกันมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสื่อกลางส่งผ่านน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็น ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พ.ย. นี้7


       เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ (ตลาดพลาซ่า 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
       เนื่องจากในขณะนี้ ได้เกิดสภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างผลกระทบและความเดือดร้อน ตลอดจนความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุ เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สร้างกำลังใจ และแสดงถึงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุกทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลด้วยการบริจาคทรัพย์และอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง8


     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณจุ้มจิ้ม-วรนันท์ จันทรัศมี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบเงิน จำนวน 45,000 บาท  จากกลุ่มทายาทธุรกิจบัวหลวงทะเลใต้ (BBL NEW GEN) ซึ่งเป็นกลุ่มทายาทนักธุรกิจชื่อดังของเมืองหาดใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นสื่อกลาง  เพื่อนำไปสบทบทุนร่วมกับครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้
9


     รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับนายอำเภอเมืองยะลา ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง         เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๒๐.๐๐ น.  พันเอกผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และ นายเสรี พาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองยะลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจท่าสาป จุดตรวจสะเตง และจุดตรวจสะพานดำ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีพันตรีธานี เกียรติสาร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ และนายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ ให้การต้อนรับ  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาและนายอำเภอเมืองยะลา ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดงอำเภอเมืองยะลาในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและมีความสุภาพกับประชาชน ในการตรวจค้นรถทุกคันทุกชนิด รวมไปถึงการตรวจบุคคลทั้งชายและหญิงอย่างละเอียด รอบคอบ แต่สุภาพอ่อนโยน  เพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุในเขตเทศบาลนครยะลาช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการกลับมาใช้วิถีชีวิตที่เป็นปกติในพื้นที่ต่อไป10
หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ ประชุมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยในห้วงเทศกาลฮารีรายอ และเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔      เมื่อวันที่ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันโท ธนุตม์  พิศาลสิทธิวัฒน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ ร่วมประชุมหารือกับ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจ เกี่ยวกับแนวทางรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครยะลา ห้วงเทศกาลฮารีรายอ และเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ อันจะนำไปสู่มาตรการป้องกัน และปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา       ต่อมา เวลา ๒๑.๐๐ น. หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ ๑๑ ร่วมสนธิกำลังทั้ง ๓ ฝ่าย เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญเหตุบริเวณรอบตัวเมืองในเขตเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมสามารถควบคุมการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีการอ่อนตัวรับต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้มากขึ้น        การประชุมหารือดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลา เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้และการบูรณาการตลอดจนการบูรณาการและพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อที่จะนำความสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
11
ประกาศเลื่อนประกาศผลผู้ชนะ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายพร้อมคำเชิญชวน เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน       จากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ทางผู้ดำเนินกิจการประกวดภาพถ่ายเที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน ได้ทำการพิจารณาและตัดสินใจที่จะ เลื่อนการประกาศผลผู้ชนะและทริปถ่ายภาพฯ ออกไปก่อนจนกว่าสถานะการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย ซึ่งเราจะทำการแจ้งผู้ชนะ และกำหนดการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทางผู้จัดขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

           
          สำหรับการเข้าร่วม "กิจกรรมประกวดภาพถ่ายพร้อมคำเชิญชวน เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน" เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ที่รักการท่องเที่ยวและรักเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือมืออาชีพ มาร่วมแบ่งปันการ "เที่ยวหัวใจใหม่" กับ 5 สูตรเที่ยว เพื่อเมืองไทยที่รัก ได้แก่
         
          *สูตรที่ 1 สำนึก ความหมาย : การไปเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก อนุรักษ์ รักษา ไม่ทำลาย หรือนำความเสียหายมาสู่สถานที่ท่องเที่ยว คุณค่าที่ได้รับ : ความภูมิใจ อิ่มเอมใจ
         
          *สูตรที่ 2 สร้างสรรค์ ความหมาย : การไปเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เปิดหู เปิดตา เปิดใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการท่องเที่ยว เพื่อนำไปเป็นแรงบัลดาลใจ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับชีวิต คุณค่าที่ได้รับ: ความคิดใหม่ มุมมองใหม่ เกิดแรงบันดาลใจให้ชีวิต
         
          *สูตรที่ 3 ด้วยกัน ความหมาย : การไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อน กับญาติ กับครอบครัว กับคนแปลกหน้า แม้แต่ละคนจะแตกต่าง แต่ไปด้วยกัน ได้รู้จักกัน สนุกด้วยกัน มีความสุขด้วยกัน เกิดประสบการณใหม่ๆร่วมกัน คุณค่าที่ได้รับ : ความสามัคคี ความผูกพัน ความเข้าอกเข้าใจ
         
          *สูตรที่ 4 เข้าใจ ความหมาย : การไปเที่ยวอย่างเข้าใจ เข้าไปเรียนรู้ ประวัติ วิถีชีวิตที่แตกต่าง แลกเปลี่ยน วัฒนธรรม คุณค่าที่ได้รับ : ความรู้ เชื่อมโยงปัญญา
         
          *สูตรที่ 5 ด้วยใจ ความหมาย : การไปเที่ยวด้วยใจ นำความรัก ความปรารถนาดีไปให้กับสถานที่รวมถึงผู้คนที่พบเจอ คุณค่าที่ได้รับ : ความรัก ความผูกพัน และความมหัศจรรย์ที่คาดไม่ถึง
         
                   
          เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ มุมกล้อง ข้อความบรรยายที่สะท้อนความหมายของการ "เที่ยวหัวใจใหม่" ในหัวข้อที่ส่งเข้าประกวดได้โดดเด่น ประทับใจ นอกจากนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสนุกเพื่อโหวตให้คะแนนภาพถ่ายต่างๆ จำนวนกี่ภาพก็ได้ โดยในแต่ละเดือนคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและประกาศผลรูปที่เข้ารอบจำนวนทั้งหมด 10 รูป (จากแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ 2 รูป) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.เที่ยวหัวใจใหม่.com หรือโทร 1672 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2554

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://xn--82c3a5acza1ac5cwb9hvbb6dk.com/
12
9-11 ธ.ค. 54 ขอเชิญร่วมงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี2011 ณ เขาหลักเซ็นเตอร์
     ขอเชิญร่วมงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประจำปี2011 ณ เขาหลักเซ็นเตอร์ Opening Festival of Phang Nga Tourist Season 2011 9-11 December 2011 at Khaolak Center งานเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2011

      พบกับนักร้อง นักดนตรีชื่อดัง การแสดงทางวัฒนธรรม ชมแฟชั่นโชว์ "ราตรี สีชมพู" การประกวดมีสเขาหลัก การประกวดบาร์เทนเดอร์ การประกวดจัดกระเช้าดอกไม้ และพบกับอาหารหลากหลาย จากโรงแรมชื่อดังในจังหวัดพังงา


13
ขอเชิญร่วม โครงการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า Hatyai Music Awards#9 ชิงถ้วยประทานพรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

14


       จังหวัดกระบี่พร้อมใจเชิญชวนไปเยือนถิ่นปักษ์ใต้เพื่อซึมซับความงามแห่งท้องทะเลธรรมชาติสุดตระการตา และร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิมที่หาดูได้ยากยิ่ง กับงานวันรักอ่าวลึกครั้งที่ 5 ประจำปี 2554/Rak Ao Luk Cultural Festival รับชมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งดำรงอยู่มายาวนานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งภูมิใจนำเสนอออกมาในรูปแบบปักษ์ใต้เรโทร ท่ามกลางธรรมชาติอ่าวลึกที่สวยงาม ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกระบี่แบบย้อนยุคกันเต็มที่ ในวันที่ 3-5 ธ.ค. 2554 ที่หน้าที่ทำการอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


15
4 ธ.ค.นี้ ชวนกันปั่น... เทิดพระเกียรติปันน้ำใจสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายพ่อหลวง เนื่องในโอกาส ๕ ธันวามหาราช       ๕ ธันวามหาราชปีนี้  กลุ่มชื่นชอบการปั่นจังหวัดสงขลาชวนสร้างกุศลส่งท้ายปีครั้งยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ทำบุญ ท่องเที่ยวระยะทางกว่า ๖๐ กิโลเมตร ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยกำหนดการจะเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจิระนครหาดใหญ่ ซื้อเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ มอบนมผง แพมเพิร์สให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาผ่านกิจกรรม "ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อพ่อ"

        ททท.สำนักงานหาดใหญ่ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา  ชมรม นักธุรกิจหาดใหญ่ ชมรมสงขลาซันเดย์ไบค์  สวนสัตว์สงขลา  บริษัทโปรไบค์ จำกัด  โรงพยาบาลหาดใหญ่ พร้อมผู้ประกอบการค้าจักรยานหาดใหญ่และคณะชมรมจักรยานเขตต่างๆ  ขอเชิญชวนนักปั่นและผู้สนใจทั่วไปทุกท่านมาร่วมปั่นเทิดพระเกียรติสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่พร้อมสัมผัสธรรมชาติบนเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดสงขลาอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรม "ปั่น...ปันน้ำใจเพื่อพ่อ"
       เพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติการกุศล และ ปั่นจักรยานออกกำลังกายอย่างถูกต้องปลอดภัยแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมบริจาคนมผง แพมเพิร์สของใช้จำเป็นให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา พร้อมท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ สนุกสนานที่สวนน้ำลุ้นรับของรางวัลมากมาย 
       แล้วทำกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ตามที่กำหนดและเดินทางกลับหาดใหญ่ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หาดใหญ่เมาเท่นไบค์ โทร. ๐๘ ๔๑๙๘ ๙๓๙๔ หรือ จารุจักรยาน โทร. ๐๘ ๑๘๙๖๕๕๕๑