หญิงเหล็กแห่งแวดวงธุรกิจโลจิสติกส์และชิปปิ้ง

เริ่มโดย ทีมข่าวฅนใต้ ดอทคอม, เมษายน 28, 2015, 07:14:18 PM

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ทีมข่าวฅนใต้ ดอทคอม

ดร.มาลิน สืบสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น ฟอร์เวิร์ดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เอ็นแอนด์เอ็น หาดใหญ่ทรานสปอร์ต จำกัด หญิงเหล็กแห่งแวดวงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และตัวแทนออกของหรือชิปปิ้ง ใน จ.สงขลา เปิดมุมมองและแนวคิดในการทำธุรกิจที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเตรียมพร้อมองค์กรก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี

   ดร.มาลิน เปิดเผยว่า ภายใต้ธุรกิจที่ทำอยู่ซึ่งให้บริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICES) ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ทั้งการขนส่งทางเรือ รถยนต์ รถไฟ ท่าอากาศยาน ไปรษณีย์  รวมถึงการบริการดูแลลูกค้า ทั้งในด้านงานชนส่ง งานพิธีการศุลกากร และเอกสารประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวทุกชนิดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานอาหารและยา สำนักงานกักกันพืช สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานหอการค้า และเอกสารจากสำนักงานอื่นๆของรัฐและเอกชนอันอาจเกี่ยวข้องกับงานพิธีการศุลกากร หรือหน่วยงานอื่นๆตามแต่ผู้รับบริการต้องการ   แนวคิดสำคัญของบริษัทกับการเกิดของ เออีซี ดร.มาลิน มองว่า การบริการดูแลลูกค้าระหว่างประเทศต้องการอาศัยเครือข่ายต่างชาติเข้ามาช่วยในการบริการลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการก้าวย่างเข้าสู่ เออีซี ของไทยจะทำให้สามารถรองรับการบริการลูกค้าทุกส่วนได้มากยิ่งขึ้น เราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเรากำลังทำธุรกิจเพื่ออะไร หลายท่านและส่วนใหญ่อาจมองวาทำธุรกิจเพื่อความมั่งคั่งเป็นหลัก การทุ่มเทเพื่อให้เกิดกำไรล้นเหลือ เพื่อท้ายที่สุดจะได้วางตัวอยู่บนจุดที่ผ่อนคลายได้มากโอกาสพักผ่อนจากการทำงานหนัก

   "ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราเองก็เคยคิดเช่นนั้น ชีวิตหมกมุ่นมีเรื่องราวมากมายกับการทำธุรกิจ จนที่สุดมันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการทำงานแบบถวายชีวิตเพียงเพื่อให้ตัวเองได้หาหมอดี ๆ ยาดี ๆ มารักษาตัวกระนั้นหรือ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เปลี่ยนเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนทำงาน การเข้ามาของชาวต่างชาติเพื่อนบ้านทางธุรกิจได้สอนให้เราได้คิดให้เราได้เห็นว่าการมาของ เออีซี ก็เป็นดาบสองคมทั้งเราและเขา" ดร.มาลิน กล่าวและว่า

   หากเรามีความพร้อมในการดูแลลูกค้า มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ มันคือการเปิดตลาดที่ดีให้กับตัวเอง โดยแทบจะไม่ต้องหาตลาดเพิ่ม แม้ต่างชาติเองก็ต้องการทำงานด้วย เพราะความรอบรู้และความน่าเชื่อถือ ในทางกลับกันหากเราขาดความพร้อมบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ สร้างความน่าเชื่อถือไม่ได้ เราก็อาจเสียตลาดไปให้ต่างชาติหรือแม้แต่คู่แข่งในประเทศกันเองก็เป็นได้ สิ่งที่ทางบริษัทฯ มองคือการทำงานบนรอยยิ้มให้กับลูกค้าเสมอ ทำงานไปพร้อมกับวิถีชีวิตที่มีความสุขกับการได้ทำงาน ไม่ต้องมีกำไรมากล้น หากแต่ก็เพียงพอต่อการเลี้ยงดูพนักงานที่อยู่ด้วยกัน ลูกค้าเดินได้อย่างมีความสุข การเข้ามาของ เออีซี ควรเป็นสิ่งที่สร้างความรู้ความสามารถให้กับองค์กรให้แข็งแกร่ง บนวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ อยู่ที่เรามอง

   ดร.มาลิน ได้เผยถึงการรับมือกับการเข้ามาของ เออีซี ว่า แนวคิดองค์กรมองว่า องค์กรที่จะอยู่รอดได้ต้องมีความรู้ในวิชาชีพของตัวเองอย่างแท้จริง มีความรู้ด้านภาษา สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างครอบคลุม รู้กฎหมาย ต้องพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะมีเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือส่วนอื่น ๆ ของโลก ในส่วนของบริษัทฯ เรามีโอกาสได้ให้บริการลูกค้าต่างชาติค่อนข้างมาก จากคำแนะนำแบบปากต่อปาก ไม่ว่าจะเป็นจากสถานทูต สถานกงสุลของประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศ เป็นผลมาจากการดูแลลูกค้าด้วยความเต็มใจ ทำกาค้าบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนสำคัญที่สุดคือต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ไม่เฉพาะในกลุ่ม เออีซี อาจจะเป็นยุโรป อเมริกา เอเชีย หรือกลุ่มประเทศอื่น ๆ ก็ตาม

   "เราถือว่าสิ่งสำคัญที่จะนำธุรกิจให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคงคือการเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ กับโลกยุคใหม่ มีคำตอบใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้บริการให้ได้มากเท่าไหร่ เราจะปลอดภัยกับการเดินทางบนความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงได้มากเท่านั้น เพราะสุดท้ายของทุกสิ่งทุกอย่างคือความพึงพอใจของลูกค้า" และบทสรุปของการทำธุรกิจคือวิสัยทัศน์องค์กรโดยเฉพาะในยุค เออีซี ดร.มาลิน ให้คำจำกัดความว่า เราจะเป็นองค์กรที่มีความสุขในการดำเนินธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขของลูกค้าและบุคลากรในองค์กรบนวิถีของการเป็นนานาชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงกับกระแสโลกและเออีซี


ธวัช หลำเบ็ญส๊ะ
นสพ.เดลินิวส์ วันที่ 29 เม.ย. 2558 ฉบับที่ 23939 หน้า12MatthewDes


AnnieMup

pokertracker 4 free
poker automatics
pokerstars
poker rooms chicago
pokertracker 4 free
poker champion
poker rooms free
poker bet
poker for real money

AnnieMup


AnnieMup

poker association
poker games free
poker games free offline
poker rooms sacramento
poker deutschland
poker games to play
poker dealer
poker expert
poker night emoji

AnnieMup

poker games free online
poker books
poker rooms free
poker for real money
poker free games
poker bonus
poker deluxe
poker night 2
pokertracker 4

Sonjaslora

e z weight loss pills
do diet drinks cause weight gain
a weight loss program amazon
keto diet plan
diet substitutions
could weight loss cause legs to feel tight
is diet soda bad for you
diet after gallbladder surgery
diet quotes inspirational
weight loss oregon
wound diet
extreme weight loss where are they now 2015
diet world
diet to lose weight
h dieter brockmann
robert h dietz
is weight loss a symptom of depression
can weight loss increase testosterone
top diet pills 2017
diet juicing
extreme weight loss tv show
was dietrich bonhoeffer a calvinist
p diethylbenzene
diet macros
diet name
weight loss md
diet bites
weight loss electrotherapy
what diet soda
flight lessons free

Sonjaslora

weight loss eating plan
will diet soda raise blood glucose
weight loss coffee
weight loss workout plan
diet definition
ndeitunga
why diets fail
will weight loss help ed
should dietitians use adjusted body weight
do diet sodas cause cancer
diet plan for weight loss
is weight loss a sign of hiv
will diet coke kill you
when dieting how many calories a day
does weight loss affect tattoos
d weight loss
height loss scoliosis
top weight loss blogs
diet instructions
military diet why
is weight loss a sign of diabetes
flight lessons philadelphia
diet for women
diet lipton
rdietz5
why weight loss with amphetamines
is weight loss a symptom of parkinson's
q distribution
do weight loss shakes work
diet using garcinia

Sonjaslora

world weight lifting las vegas
weight loss novi
best weight loss pictures
does weight loss lower cholesterol
diet zeal
starostlivost o dieta
flight lessons dallas
where dietitians make the most money
gabourey sidibe weight loss
what diet lowers cholesterol
diet education
weight loss vinegar
cditime
weight loss az
can diet cause hair loss
why diet
u weight loss
udimet
do weight loss wraps really work
do diet sodas cause weight gain
weight loss tlc
a weight loss story
must die by claude mckay
flight lessons cost
weight loss newborn
diet snacks
ibs d weight loss
weight loss and energy
dietgirl
weight loss in cats

Russellusarp


Russellusarp


Russellusarp


RussellusarpWandaNourf

iphone 7 plus case
iphone 7 walkthrough
when iphone 7 plus rating
why iphone 7 plus
a iphone 7 for free
iphone 7 hard reset
iphone 7 plus image
iphone 7 gratis
iphone 7 support
iphone 7 plus guidebook
iphone 7 plus dual
iphone 7 plus not updating
iphone 7 dac
iphone 7 tricks
iphone 7 for sale
iphone 7 plus jet black price
iphone 7 plus hard case
iphone 7 plus usa
will iphone 7 home button
iphone 7 l
iphone 7 could not sign in
did iphone 7 burn in australia
iphone 7 plus not ringing
iphone 7 plus ordering
iphone 7 free
is iphone 7
iphone 7 plus earphones
iphone 7 no aux
iphone 7 plus demand
i iphone 7

 

ตอบด่วน

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ:
อีเมล์:
Verification:
Please leave this box empty:

Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง